Allergistädning Uppsala

Vissa personer är extra känsliga och en del har redan allergier. Beroende på verksamhet eller typ av bostad så kan inomhusluften innehålla särskilda partiklar som kan irritera slemhinnor och de övre luftvägarna vid inandning.  Vilket gör att vissa lokaler och bostäder kan behöva en speciell form av städning; allergistädning.
Ibland kan den verksamhet som pågår i en arbetslokal ha en negativ inverkan på luftens kvalitet. Detta genom att t ex damm virvlar upp i luften i samband med aktivitet. Detta är särskilt jobbigt om man är allergiker. Många gånger kan en vanlig städning vara otillräcklig i förhållande till hur många personer det finns i lokalerna.

Därför kan vi erbjuda en speciellt utformad allergistädning som eliminerar att allergener finns kvar efter rengöringen. Vi använder sig av en specialutrustning som fördjupar rengöringen och gör den total, t ex av extra starka dammsugare som eliminerar mer skadliga partiklar.

Vad man bör tänka på vid en allergistädning

  • För att inte damm och skadliga partiklar ska hinnas samlas bör städning ske varje dag.
  • Möbler, de fria ytorna samt övrig inredning bör vara lättstädade. Vilket leder till att dammet inte rörs upp i luften när man behöver flytta runt på saker .
  • Stoppade och klädda möbler ska ha en klädsel som man enkelt kan ta av och tvätta i en tvättmaskin. Detta tar bort massor av allergener.
  • Vid rengöring av golv får man inte använda sig av någon form av rengöringsmedel. Sopning av golven är absolut förbjudet, detta då det rör upp damm. Istället skall man enbart använda en fuktig golvmopp för att genomföra en fuktmoppning.

Anledningen till att kemikalier inte används vid golvrengöringen är för att dessa ofta innehåller någon form av parfymer som kan vara allergiframkallande. Varmt och rent vatten är oftast därför tillräckligt för att våttorka golven och övriga ytor i lokalen.

Vill du få en offert från oss eller har du frågor?